Algemene voorwaarden

Een veel gestelde vraag is: “Welke kosten zijn er aan verbonden als wij het feest moeten annuleren of verplaatsen?”

Bij DGS Events proberen wij dan ten alle tijden de kosten zo laag mogelijk te houden, maar sommige kosten zijn al gemaakt en moeten wij beroep doen op onze annuleringskostenregeling van onze algemene voorwaarden. U kunt dit risico vermijden door, onder voorwaarde van de KHN, af te kopen voor 6% van de offerte. Indien akkoord zullen wij dit extra in rekening brengen.

Annuleringskosten

Kosten bij annulering indien u geen afkoop annuleringskosten heeft:

Periode:
Meer dan 6 maanden voor het evenementGeen vergoeding verschuldigd
Meer dan 3 maanden voor het evenement10% van de reserveringswaarde
Meer dan 1 maand voor het evenement40% van de reserveringswaarde
Meer dan 14 dagen voor het evenement60% van de reserveringswaarde
Minder dan 14 dagen voor het evenement100% van de reserveringswaarde

De regeling “afkoop annuleringskosten” is alleen geldig als deze vermeld staat op de opdrachtbevestiging

Uitgesloten risico

De opdrachtgever heeft de plicht om, zodra er zicht is op omstandigheden die het evenement zouden kunnen beïnvloeden, dit direct te melden aan DGS Events. Dit heeft tot doel om de schade welke DGS Events lijdt door het niet doorgaan van het evenement te beperken.

Indien de opdrachtgever bewust dan wel onbewust dit niet doet is de afkoop annuleringskosten niet geldig en kan hier dus geen beroep op worden gedaan. Indien er sprake is van opzet van de kant van de opdrachtgever kan geen beroep worden gedaan op de regeling “afkoop annuleringskosten”.